O firmie

 Już prawie trzydzieści lat celem naszej firmy jest oferowanie klientom zrównoważonych rozwiązań energetycznych, realizując projekty, w których różnego rodzaju biomasa przetwarzana jest w wydajną i ekologiczną energię.
Zamieniamy biomasę w gorącą wodę, parę lub gorące powietrze, oferując indywidualne rozwiązania w różnych zestawieniach.
Rozwiązania dla spółek energetycznych Naszymi klientami są międzynarodowe koncerny produkujące energię jak i lokalne spółki grzewcze. Realizujemy projekty zarówno w wiejskich miejscowościach jak i osiedlach mieszkaniowych w dużych miastach.
Rozwiązania dla przemysłu Nasi klienci reprezentują przedsiębiorstwa różnych branż, począwszy od przemysłu spożywczego, rolnictwa i inne sektory przemysłu — są to firmy wybierające wydajne i zrównoważone rozwiązania mające na celu minimalizację kosztów produkcji.
Rozwiązania dla przemysłu obróbki drewna Ponieważ w naszych projektach często do produkcji biomasy stosujemy odpady drewniane, duża część naszych klientów to duże i małe firmy przemysłu drzewnego i zakładów grudkowania, których celem jest wdrożenie bezodpadowych technologii produkcyjnych.
 Prowadzimy projekty dla klientów w 12 krajach. W krajach skandynawskich wdrożyliśmy ponad 30 realizacji, natomiast obszary północno-wschodniej Rosji i Arktyki nie są dla nas nowością, a jedynie normą, w której nasz sprzęt sprawdza się doskonale. Niezależnie od składu i jakości paliwa dotrzymujemy wysokich standardów w zakresie limitów dozwolonych emisji.


Nasi klienci reprezentują różne branże przemysłu, takie jak:

 • Spółki grzewcze prywatne i miejskie;
 • Firmy przemysłu obróbki drewna – zgodnie z zasadami technologii bezodpadowych, odpady drzewne stosowane są w procesie suszenia drewna i produkcji pelet;
 • Przedsiębiorstwa reprezentujące sektor rolniczy, spożywczy oraz inne branże przemysłowe.


Ściśle współpracując z klientami i wieloletnimi partnerami. Postępujemy zgodnie z następującym planem w każdym z naszych regionów:

 • Studium wykonalności;
 • Projekt koncepcyjny i wstępny;
 • Rozwinięcie projektu oraz szczegółowy projekt techniczny;
 • Proces projektowania;
 • Produkcja;
 • Montaż;
 • Rozruch;
 • Serwis gwarancyjny i posprzedażowy.

Wcześniejsza analiza procesu, a następnie realizacja zapewnia naszym klientom, w dalszej perspektywie, większy wybór i niższe koszty. Priorytetem jest bezpieczeństwo klienta – zastosowanie najnowocześniejszych technologii i współpraca ze sprawdzonymi partnerami pozwalają nam na ciągły kontakt z klientem oraz zdalne monitorowanie jakości procesu spalania jak i innych jego wskaźników, a także na nieprzerwane zapewnienie klientom najlepszego poziomu wskaźników w ogóle.

Nie ograniczamy naszej pracy do realizacji projektów; przeprowadzamy analizę wszystkich dostępnych wariantów wykorzystania istniejącej infrastruktury. Przebudowa istniejących instalacji kotłowych oraz poprawa ich działania w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności i skuteczności są czasem wystarczające.

Aktualności

Wszystkie aktualności