Projektowanie

 Dział projektowy KOMFORTS pracuje na aktualnym oprogramowaniu. Cały software stosowany do prac projektowych i inżynieryjnych, jak również do prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych, hydrodynamicznych, aerodynamicznych i termodynamicznych opracowany jest w oparciu o CADD (Computer-Aided Design and Drafting – projektowanie i kreślenie wspomagane komputerowo). Z kolei obliczenia wytrzymałościowe są także przygotowywane przy pomocy metody FEM (Finite Element Method – metoda elementów skończonych).

Główną zaletą korzystania z nowoczesnych narzędzi programowych jest oszczędność czasu podczas prac projektowych koniecznych do opracowania nowego sprzętu i instalacji kotłowych.
Jeżeli klient życzy sobie opracowania rozwiązań niestandardowych, dział projektowy zawsze bada wszystkie możliwe metody i sposoby dostosowania i rozbudowania obiektów by spełnić konkretne wymagania.

Jeśli to konieczne, dział projektowy przedstawi szybko przygotowany kosztorysy na sprzęt instalacji kotłowych (NPV, IRR) i zaoferuje najbardziej odpowiedni sprzęt bioenergetyczny spełniający życzenia klienta.

Eksperci KOMFORTS mogą także pomóc poprawić techniczne i ekonomiczne parametry istniejącego sprzętu instalacji kotłowych.

Aktualności

Wszystkie aktualności