Jakość

• Łotewskie stowarzyszenie producentów energii cieplnej
• Stowarzyszenie Przemysłu Budowy Maszyn i Metalurgicznego Łotwy
• Łotewska Izba Handlowo-Przemysłowa
jach branżowychORTS jest gwarancji jakości. Pragniemy oferować klientom jedynie najwyższej jakości produkty oraz zapewnić im pełny serwis konserwacyjny.
Produkowany sprzęt i oferowany serwis posiadają certyfikaty jakości zgodne ze stosownymi dyrektywami UE oraz obowiązującymi przepisami prawnymi Rosji, Białorusi i Ukrainy.

C-LV.MX10.B.00015
Certyfikat zgodności
Certyfikat fabrycznej kontroli produkcji
Certyfikat
Certyfikacja ISO
LVS EN ISO 14001
POCC LV.MX10.B00232
Świadectwo rejestracji przedsiębiorstwa budowlanego
Świadectwo rejestracji

Członkostwo w organizacjach branżowych

KOMFORTS jest jednym z łotewskich przedsiębiorstw, które dbają o przyszłość i rozwój naszej branży. Mając świadomość, że jedynie owocna współpraca z innymi firmami może zapewnić oczekiwane wyniki, KOMFORTS, wyrażając swoje własne stanowisko, jest aktywnym członkiem różnych organizacji pozarządowych:


 

Aktualności

Wszystkie aktualności