Rozwój innowacyjnej produkcji

 Nie ustajemy w ulepszaniu istniejących produktów oraz opracowaniu nowe rozwiązań. Jeżeli przyjrzeć się sposobom działania naszego sprzętu w 1994, 2004 i 2014 można zauważyć postępujący rozwój.

Zespół inżynierów KOMFORTS współpracuje z czołowymi ekspertami na Łotwie (Ryski Uniwersytet Techniczny i innymi) jak również z zagranicznymi specjalistami. W wyniku tej współpracy ulepszyliśmy istniejące produkty i stworzyliśmy nowe, zwłaszcza w ciągu ostatnich 2-5 lat – obejmują one kondensator spalin, nową wydajną linię sprzętu grzewczego KAPAK o zakresie mocy między 0.5 do 3 MW, gdzie jedno urządzenie pełni funkcję pieca/kotła oraz multicyklon zapewniający wysoką wydajność z wykorzystaniem paliw różnego rodzaju o różnej wilgotności; piec chłodzony wyłącznie wodą z możliwością spalania RDF.

Te i inne nieustannie ulepszane rozwiązania sprawiają, że co dzień idziemy o krok do przodu.
 

Aktualności

Wszystkie aktualności