Realizowanych przez KOMFORT projektów na Litwie

Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego rozpoczął pracę ostatni spośród realizowanych przez KOMFORT projektów na Litwie – centralizowana produkcja ciepła 4 MW. Jest to ósmy projekt na Litwie o wydajności 4MW i więcej, gdzie zostały wykorzystane produkowane przez KOMFORTS urządzenia. Ogólna zainstalowana wydajność w tych projektach na Litwie na chwilę obecną stanowi 66,5 MW.