Nowe wideo z prezentacją (2010-2015)

Nowe video z prezentacją spółki z dziewięcioma realizowanymi przez Komforts projektami w Estonii i na Łotwie (2010-2015 r.)