Rozpoczęły się trzy nowe projekty na Łotwie

 W październiku 2015 r. zakończyliśmy trzy projekty kotłowni na biomasę w łotewskich przedsiębiorstwach produkujących energię cieplną. We wszystkich trzech projektach zainstalowaliśmy zestaw rozwiązań technologicznych do wydajnego i zautomatyzowanego działania kotłowni o mocy 3 MW:
1. Livānu siltums – w istniejącej kotłowni, w której już działają nasze instalacje, zamontowaliśmy linię o mocy 3 MW i wybudowaliśmy nowy magazyn zrębków drzewnych
2. Okręg Nīca – zaprojektowanie, dostawa, instalacja i oddanie do eksploatacji 2x1,5 MW pełnych instalacji w technologii KAPAK
3. Okręg Vangaži, miejscowość Gauja – zaprojektowanie, dostawa, instalacja i oddanie do eksploatacji 2x1,5 MW pełnych instalacji w technologii KAPAK
Wszystkie trzy projekty zostały zrealizowane z udziałem funduszy europejskich w ramach programu „Podniesienie wydajności scentralizowanych systemów ciepłowniczych”.