Otrzymaliśmy Nagrodę Doskonałości za Eksport 2015

 Dnia 22.10.2015 r. odbyło się Łotewskie Forum Doskonałości Eksportowej 2015. Cieszymy się, że wyniki działalności naszej firmy zostały docenione i trafiliśmy do grona 25 najlepszych firm, które otrzymały symboliczne wyróżnienie The Red Jacket – Czerwoną Marynarkę. Ocenionych zostało ponad 1300 łotewskich przedsiębiorstw, których wartość eksportu w ciągu roku przekracza 1 mln euro i z których ponad 600 eksportuje produkty pod własną marką, a kryteriami oceny były rozpoznawalność marki, wskaźniki eksportu i dynamika eksportu w na przestrzeni ostatnich lat, ranking kredytowy, reputacja finansowa itp.