Multicikloni

Multicikloni
Degšanas procesā radušās dūmgāzes satur cietās daļiņas, kas var nonākt atmosfērā. Lai cieto daļiņu izmešus atmosfērā samazinātu, tiek pielietots multiciklons — cieto daļiņu uztvērējs.

Multiciklons tiek uzstādīts pēc ūdens sildāmā katla.