Pelnu izvadīšanas sistēmas

Pelnu izvadīšanas sistēmas
Ķēžu-lāpstiņu transportieris paredzēts pelnu izvadīšanai no priekškurtuves, multiciklona un tālākai pelnu novadīšanai ārpus katlu mājas — pelnu savākšanas tvertnē.

Pelnu savākšanas tvertne sastāv no slēgta tipa metāla korpusa ar durtiņām, kontroles lūkas, atveres pelnu iebēršanai, diviem vītņveida pelnu irdinātājurļļiem un motorreduktora.

Iespēja transportēt mitrus pelnus.