Serviss

Lai maksimāli pagarinātu iekārtu ekspluatācijas laiku, svarīgs priekšnosacījums ir profesionāla katlu mājas iekārtu apkope, ko piedāvā KOMFORTS servisa daļas speciālisti. Būtiski ir uzturēt pareizus automātikas kontroles parametrus (piemēram, gaisa padeve kurtuvē), kas nodrošina optimālu degšanas procesu ar minimālu kurināmā patēriņu, zemākas dūmgāzu temperatūras, automatizētu pelnu izvadīšanas procesu, kvalitatīvāku dūmgāzu saturu utt.

KOMFORTS piedāvātās siltumtehniskās iekārtas atbilst visām mūsdienu ekoloģisko normu prasībām un energoefektivitātei. Mūsu uzdevums ir iepazīstināt klientus ar jaunākajām iespējām siltumtehnikas nozarē un optimālākajiem risinājumiem esošo iekārtu pilnveidošanai, lai panāktu daudz efektīvāku un ekonomiskāku iekārtu darbību.

Iekārtu apkope un ekspluatācijas nosacījumu ievērošana 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā ir pamats ilggadīgai un efektīvai to darbībai.
Savlaicīga iekārtu apkope, dilstošo mezglu nomaiņa, degšanas procesa uzraudzība utt. — šos pasākumus visdrošāk veiksiet, sadarbojoties ar iekārtu ražotāju un uzticoties tam.

Jaunumi

Visi jaunumi