Projektēšana

KOMFORTS projektēšanas daļa izmanto modernas datorprogrammas. Visas pielietotās datorprogrammas konstruēšanas un projektēšanas darbiem, kā arī stiprības, hidrodinamikas, aerodinamikas un termodinamikas aprēķiniem, ir būvētas uz CADD bāzes (Computer-aided design and drafting). Aprēķiniem tiek pielietota FEM-metode (Finite Element Method). Galvenais ieguvums, pielietojot mūsdienu programmēšanas iespējas, ir patērētā laika samazināšana jaunu iekārtu un katlu māju projektēšanas darbiem.

Gadījumos, kad klients vēlās nestandarta risinājumus, uzņēmuma projektēšanas daļa vienmēr izskata iespēju pielāgot un konstruēt iekārtas vēlamajam.

Nepieciešamības gadījumā, projektēšanas daļa spēj ātri piedāvāt katlu mājas iekārtu ekonomiskos aprēķinus (NPV, IRR), kā arī piedāvās piemērotākās bioenerģētiskās iekārtas, ņemot vērā klienta vēlmes.

KOMFORTS speciālistus var pieaicināt arī tad, ja nepieciešams uzlabot tehniski-ekonomisko rādītājus un optimizēt jau esošas katlu mājas iekārtas.

Jaunumi

Visi jaunumi