Par uzņēmumu

Mūsu uzņēmuma pamatnostādnes nu jau trešo gadu desmitu ir ilgtspējīgu enerģētisko risinājumu piedāvājums mūsu klientiem, realizējot projektus (0,5-25 MW), kuros dažāda veida biomasa tiek pārvērsta efektīvā un zaļā enerģijā.
Mēs pārveidojam biomasu karstā ūdenī, tvaikā vai karstā gaisā, piedāvājot individuālus risinājumus dažādās kombinācijās.
Risinājumi enerģ. uzņēmumiem Mūsu klienti ir gan starptautiski enerģētikas koncerni, gan nelieli vietēji siltumražošanas uzņēmumi. Realizējam projektus gan nelieliem ciematiem lauku apvidos, gan mikrorajonu apkurei lielās pilsētās.
Risinājumi rūpniecībai Pārtikas, lauksaimniecības un citu rūpniecības nozaru uzņēmumi ir mūsu klienti — tie ir uzņēmumi, kuri ražošanas izmaksu samazināšanai izvēlas efektīvus un ilgtspējīgus risinājumus.
Risinājumu kokapstrādes nozarei Tā kā daudzos gadījumos mūsu projektos kā biomasa tiek izmantoti kokapstrādes atlikumi, mūsu klientu vidū ir lieli un mazi kokrūpniecības uzņēmumi un granulu rūpnīcas, kas vēlas ražot, izmantojot bezatlikumu tehnoloģiju.
Mūsu klienti un realizētie projekti ir jau 12 valstīs — tādi reģioni kā Skandināvijas valstis, kur esam realizējuši jau vairāk nekā 30 projektus, Krievijas ziemeļaustrumi un polārā loka reģioni nav izņēmums, bet standarts mūsu iekārtām. Sarežģīts kurināmais un apstākļi nenozīmē jebkādas novirzes no augstiem noteiktajiem standartiem attiecībā uz izmantojamā kurināmā pielāgojamību un emisiju normām.

Mūsu klienti ir no dažādām darbības nozarēm, piemēram:


 • Privātie un pašvaldību siltumražošanas uzņēmumi;
 • kokapstrādes uzņēmumi — ievērojot bezatlikumu tehnoloģijas Principu, kokapstrādes pārpalikumi tiek izmantoti koksnes žāvēšanai vai granulu ražošanai;
 • Lauksaimniecības, pārtikas un citu nozaru uzņēmumi.


Ciešā sadarbībā ar klientu un ilggadīgiem partneriem katrā no darbības reģioniem mēs strādājam šādā darbu secībā:


 • Projekta priekšizpēte;
 • Koncepcijas izstrāde un priekšprojektēšana;
 • Projekta izstrāde un detalizēta tehniskā projektēšana;
 • Dizains;
 • Ražošana;
 • Montāža;
 • Nodošana ekspluatācijā;
 • Garantijas un pēcpārdošanas apkalpošana.

Iepriekšēja procesu analīze un pēc tam realizācija ilgtermiņā Pasūtītājam nodrošina augstākas iespējas un zemākas izmaksas. Klienta drošība ir mūsu prioritāte — mūsdienu tehnoloģijas un sadarbības partneru tīkls ļauj vienmēr atrasties maksimāli tuvu, pastāvīgi attālināti pārraudzīt degšanas procesa kvalitāti un citus rādītājus, kā arī vienmēr nodrošināt optimālus rādītājus mūsu klientiem.

Mēs ne tikai realizējam jaunus projektus, bet arī analizējam esošās infrastruktūras izmantošanas iespējas. Esošo katlumāju pārbūve un darbības uzlabošana maksimālas jaudas un efektivitātes sasniegšanai bieži vien attaisnojas, un jaunas apjomīgas investīcijas nav nepieciešamas.

Jaunumi

Visi jaunumi