Atskatāmies uz 2017. Gadā paveikto

 Ir pienācis 2017. gada pēdējais mēnesis un laiks sākt apkopot šajā gadā paveiktos darbus. Šī gada laikā esam realizējuši 9 projektus un pirmais no tiem ir Norvēģijā.
- Klients: Nortura SA / AKJ Energiteknik
- Mērķis: Esošā fosilā kurināmā ( eļļa) tvaika ražošanas katlu māja tiek aizstāta ar atjaunojamā energoresursu – biomasas katlu māju, kas tiek iegūta apkārtējos mežistrādes uzņēmumos. Efektivitātes paaugstināšana un ietekmes uz vidi samazinājums (CO2 emisiju samazinājums 1500 t )
- Jauda: 3,5 MW / 5 t tvaika ražošana gaļas pārstrādes rūpnīcai
- Kurināmais: meža šķelda 55 % mitruma
- Projekta realizācija – sākums 07.2016.- darbības uzsākšana 02.2017.