Pirmais KOMFORTS realizētais projekts vācu koncernam E-ON SE.

Siltuma ražošanu ir uzsācis pirmais KOMFORTS realizētais projekts vācu koncernam E-ON SE. Projekta ietvaros esam veikuši 6MW biomasas sadedzināšanas tehnoloģijas, no kurināmā noliktavas līdz dūmgāzu kondensatoram, t.sk. pamatiekārtu (kurtuve, katls) - projektēšanu, ražošanu, piegādi un montāžu objektā.