ILGTERMIŅA SADARBĪBĀ AR AS BARRUS (IGAUNIJA)

 2018. gada sākumā ekspluatācija tika nodota 3MW biomasas katlu māja. Šis ir jau trešais projekts, kas tiek realizēts kopā ar Barrus AS, augstas kvalitātes līmēto koka detaļu ražotājs, kuras tālāk tiek izmantotas logu, durvju u.c. izstrādājumu ražošanai.

Klients: BARRUS AS3MW biomasa katlumāja, Igaunijā, 2018.g.

Mērķis: Klients ir novērtējis mūsu ražoto produktu kvalitāti, apliecinot to ar ilggadēju sadarbību un novērtējot AS “KOMFORTS GROUP” spēju piedāvāt Klientam labākos tehnoloģiskos risinājumus, ražošanas pārpalikumu pārvēršanai efektīvā siltumenerģijā, kas spēj nodrošināt vairāk kā 20 koksnes žāvēšanas kalšu darbību. Vairāk kā pirms 10 gadiem, Klienta ražotnē tika uzstādītas pirmās siltumtehniskās iekārtas – biomasas katli ar jaudu 2x1MW, kas tiek darbinātas ar skaidām (mitrums 10%). Palielinoties uzņēmuma koksnes zāģēšanas apjomam, 2014. gadā, papildus jau esošajām iekārtām, uzstādījām 3MW siltumtehniskās iekārtas kas savukārt tiek darbinātas ar 100% priedes mizu, kas tiek iegūta koksnes mizošanas procesā un kuras mitrums ir līdz pat 65%.

Un nu jau 2018. gada sākumā papildus tika piegādātas un uzstādītas siltumtehniskās iekārtas ar jaudu 3MW (jaunā tipa KAPAK sērijas kurtuve, kas apvienota ar katlu un multiciklonu vienā iekārtā, u.c. papildaprīkojumu). Iekārta tiek darbināta ar skaidām (mitrums 8-10%).

Katlu mājas darbība ir pilnībā automatizēta.

Jauda: 8MW / 110 C t 6
bar karstā ūdens ražošanas procesam (koksnes žāvēšanas kaltēm un ražošanas telpu apkurei).

Kurināmais:
miza 100% / šķelda 100% / skaida 100% / Kokapstrādes procesa atlikumi, pamatā 10-65 % mitruma

Projekta realizācija:
2007.jūlijs -2018. februāris