3MW BIOMASA KATLU MĀJAS IZBŪVE SADARBĪBĀ AR OU ADVEN EESTI (IGAUNIJA)

2017. gada aprīlī ekspluatācija tika nodota 3MW biomasas katlu māja. Šis ir jau trešais projekts, kas tiek realizēts kopā ar ADVEN OY.

Klients: ADVEN EESTI OU

Septembris, 2017. 3MW biomasa katlumājas oficiāla atklāšana – Laagri, Igaunija.

Mērķis: Centralizētas siltumapgādes un karstā ūdens nodrošināšana Laagri, Igaunija. Projekta tips – “zematslēgas””. AS “KOMFORTS GROUP” kopā ar sadarbības partneriem veica projektēšanu, siltumtehnisko iekārtu piegādi, montāžu un nodošanu ekplutācijā. Kurināmā noliktava sastāv no trīs atsevišķiem nodalījumiem ar kustīgo grīdu un iespēju autonomi veikt kurināmā izlādi no transporta vienībām, neizmantojot citu papildtehniku. Kopējā kurināmā noliktavas ietilpība pārsniedz 300m3. Kurināmā padeve tiek organizēta izmantojot ķēžu – lāpstiņu transportierus un tā ir pilnībā automatizēta. Lai nodrošinātu Pasūtītāja izvirzītās prasības, objektā tika uzstādīta KAP sērijas kustīgo priekškurtuve, kurā visi ārdi, t.sk. kustīgie un ārdu rāmis, tiek dzesēti ar ūdeni. Tāpat objektā tika piegādāts AK sērijas vertikālais ūdenssildāmais katls, pelnu izvadīšanas sistēma (t.sk. lielas ietilpības pelnu savākšanas konteiners 15m3), automātiskā dūmvadu attīrīšanas sistēma, ūdensapgādes sistēma, ūdens apsaite, dūmejas, brīvi stāvošs/izolēts tērauda dūmenis, visas katlu mājas iekšējās komunikācijas, apkalpošanas platformas un kāpnes. Katlu mājas darbība ir pilnībā automatizēta un tās vadība ir apvienota kaskādes darbībā ar netālu esošo gāzes katlu māju. Abu kaltu māju uzraudzība notiek no kompānijas kopējās operatoru telpas bez patstāvīgas operatora klātbūntes.

Jauda: 3MW / 110 C t 6 bar, karstā ūdens centralizētās siltuma apgādes sistēmai.

Kurināmais: koksnes šķelda 100% / gabal kūdra 100 %, 30-55% mitruma.

Projekta realizācija: sākums 09.2016 - darbības uzsākšana 04.2017.

3MW biomasas katlumāja, Laagri, Igaunija                                  Biomasas noliktava, Laagri, Igaunija