Latviassa on toteutettu kolme uutta hanketta

 Lokakuussa 2015 valmistui kolme Latvian lämmöntuottoyhtiöiden tilaamaa biolaitoshanketta; Jokaisessa hankkeessa voimalaitoksille toimitettiin kokovaltainen teknologinen ratkaisu 3mw:n laitosten tehokkuuden nostamiseksi ja prosessien automatisoimiseksi:
• Livanu siltums Lts - 3 mw:n linja ja uusi hakevarasto olemassa olevalle voimalaitokselle, jossa meidän laitteisto on jo käytössä
• Nica alue - KAPAK- teknologian mukaan toimivan 2x1,5 mw:n laitteiston kokovaltainen suunnittelu, toimitus, asennus ja käyttöönotto
• Vangazi alue, Gauja - KAPAK- teknologian mukaan toimivan 2x1,5 mw:n laitteiston kokovaltainen suunnittelu, toimitus, asennus ja käyttöönotto

Nämä kolme hanketta toteutettiin Euroopan Union säätiön "Lähiöalueiden kaukolämpöjärjestelmän tehokkuuden parannustoimenpiteet"-ohjelman puitteissa