Yrityksestä

KOMFORTS tarjoaa asiakkailleen biomassaa vihreäksi energiaksi muuttavia tehokkaita energiatuotantoratkaisuja
(0,5-25 MW) jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan.
Muutamme biomassaa lämpimäksi vedeksi, höyryksi tai lämpimäksi ilmaksi tarjoamalla asiakkaidemme tarpeiden mukaan räätälöityjä ratkaisuja.
Energiatuotannon ratkaisut Asiakkaisiimme kuuluvat sekä isot kansainväliset energiayhtiöt, että pienet paikalliset lämpölaitokset. Tarjoamme lämmitysratkaisuja sekä pienille maaseututaajamille, että suurkaupunkien lähiöille.
Teollisuuden ratkaisut Keskeisimpiä asiakkaitamme ovat elintarviketeollisuus, maatalous ja muiden teollisuusalojen yritykset. Nämä yritykset ovat valinneet kustannuksia säästävät tehokkaat ja kestävät ratkaisut.
Puunjalostuksen ratkaisut Asiakkaisiimme kuuluvat nollajäteperiaatteilla toimivat isot ja pienet puunjalostuslaitokset sekä pellettien valmistajat, koska hyödynnämme usein ratkaisuissamme puutähdettä.
Biomassaan pohjautuvaa teknologiaamme käyttäviä asiakkaita on jo 12 eri maassa. Näihin maihin kuuluvat mm Pohjoismaat, joihin on toimitettu jo yli 30 eri teknistä ratkaisua, sekä Koillis-Venäjä ja napapiirin alueet, joiden vaativiin käyttöolosuhteisiin laitteistomme normaaliominaisuudet soveltuvat erinomaisesti. Polttoaineen monimutkainen rakenne ja vaativat käyttöolosuhteet eivät tarkoita poikkeamista standardien polttoainejoustavuudelle ja päästömäärille asettamista vaatimuksista.


Yrityksellämme on laaja asiakaskunta eri toimialoilta:


 • Yksityisyritykset ja kunnalliset lämpölaitokset;
 • Maatalous- ja elintarvike- sekä muiden teollisuusalojen yritykset;
 • Puunjalostusyritykset - puunjalostuksen jätteet hyödynnetään puun kuivauksessa tai pellettien tuotannossa nollajäteperiaatetta noudattaen.

Toimimme eri alueilla tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja pitkäaikaisten kumppaneidemme kanssa tarjoamalla koko laitoksen elinkaarta kattavia palveluita:


 • Projektin esitutkimus;
 • Konseptin laatiminen ja alustava suunnittelu;
 • Projektin kehitys ja detaljisuunnittelu;
 • Design;
 • Tuotanto;
 • Asennus;
 • Käyttöönotto;
 • Takuuhuolto ja varaosapalvelut.

Prosessin esiselvitys ja sitä seuraava toteutus takaavat asiakkaalle laajat mahdollisuudet ja laitteistolle pitkän sekä kustannustehokkaan elinkaaren. Yrityksemme tärkein prioriteetti on asiakkaiden turvallisuus. Kumppaneidemme verkoston kautta pystymme aina olemaan lähellä asiakkaitamme, takaamaan palamisprosessien laadun ja muiden ominaisuuksien jatkuvan etäseurannan sekä varmistamaan laitteiston optimaalisen tuottavuuden.

Uusien projektien toteutuksen lisäksi tutkimme myös olemassa olevan infrastruktuurin käyttömahdollisuuksia. Parasta suorituskykyä ja tehokkuutta varmistava vanhojen kattilalaitosten modernisointi on yleensä kannattavaa. Modernisoinnilla voidaan välttyä turhilta kustannuksilta ja suurilta investoinneilta.

Uutiset

Kaikki uutiset