Suunnittelu

KOMFORTS:in suunnitteluosaston käytössä ovat nykyaikaiset suunnitteluohjelmistot ja -laitteistot. Kaikki käyttämämme mitoitus-, suunnittelu-, lujuuslaskenta-, aerodynamiikka- ja lämpödynamiikkaohjelmat ovat CADD (Computer-aided design and drafting) -pohjaisia, mitoituksissa ja laskennoissa käytetään FEM -menetelmää (Finite Element Method). Nykyaikaisen ohjelmiston tavoitteena on uuden laitteiston suunnitteluun ja varsinaisesti itse kattilalaitoksen asennukseen (laitteiden kokoamiseen) käytettävän ajan minimointi.

Suunnitteluosastomme on aina valmis käsittelemään vakiolaitteiden modifiointimahdollisuutta asiakkaan tarpeita vastaavasti.

Tarvittaessa suunnitteluosastomme voi nopeasti laatia talouslaskelman (NPV, IRR) ja valita asiakkaalle sopivat bioenergialaitteet.

KOMFORTS:in asiantuntijat auttavat mm optimoimaan ja parantamaan käytössä olevien vanhojen laitteiden ominaisuudet.

Uutiset

Kaikki uutiset