Zbiornik paliwa

Modułowy zbiornik paliwa można łatwo i szybko zamontować na miejscu. Można go też dogodnie przenieść w inne miejsce.

Podajnik celkowy

Podajniki celkowe zaprojektowane są w celu odmierzania paliwa lub popiołu oraz by szczelnie zamykać pośrednie zbiorniki z paliwem lub multicyklony.

Czyszczenie przewodu spalinowego

Czyszczenie przewodu spalinowego przy pomocy sprężonego powietrza. System wbudowany jest w drzwi kotła i działa automatycznie w stałych przedziałach czasowych.


Zalety:

  • Poprawa parametrów technicznych kotła;
  • Poprawa wydajności.


System czyszczenia składa się z:

  • modułu kontrolnego;
  • odbiornika skompresowanego powietrza z zaworami;
  • przewodów łączących;
  • kompresora.