Ekonomizery

Ekonomizery
 Ekonomizery mają na celu redukcję temperatury usuwanych spalin i zwiększenie temperatury wody, poprawiając w ten sposób techniczne i ekonomiczne wskaźniki instalacji kotłowej.