Zautomatyzowane jednostki kontrolujące

KOMFORTS opracowuje, przebudowuje i produkuje zautomatyzowane jednostki kontrolujące dla instalacji kotłowych zasilanych różnego rodzaju biomasą (wióry drewniane, zgnieciona kora). Dzięki systemom kontrolującym, można sterować całym cyklem procesów, począwszy od składowania paliw po działanie kondensatora spalin.

Programowanie i prace projektowe wykonują inżynierowie potrafiący dostosować zautomatyzowane jednostki kontrolujące do istniejących już instalacji kotłowych. Zautomatyzowane jednostki kontrolujące produkowane są zgodnie z normami UE.

Wymiary i funkcje terminala obliczane są w oparciu o wymagania klienta. Terminal operatora wyświetla bieżące funkcje sprzętu oraz zapamiętuje wszystkie parametry. Język obsługi urządzenia można ustawić według potrzeb danego klienta. Panel operatora wyposażony jest w wielopoziomowe zabezpieczenia.

Istnieje możliwość połączenia się z terminalem operatora przy pomocy Internetu, co umożliwia specjalistom KOMFORTS na zdalne regulowanie systemów.