Komin

Komin
 Wolnostojące izolowane kominy przeznaczone są do odprowadzania spalin z instalacji kotłowej do środowiska.

Wewnętrzny przewód kominowy może być wykonany ze stali nierdzewnej.

W dolnej części komina, gdzie znajdują się spulchniacze, zainstalowano właz konserwacyjny z drzwiami.

Kondensator spalin

  • Kondensatory spalin służą do pozyskania energii ze spalin usuwanych z kotła.
  • Temperatura wody wzrasta do 60-70 °C w procesie kondensacji spalin.
  • Dodatkowa energia cieplna w wyniku procesu kondensacji w granicach 10-30% całkowitej wydajności instalacji kotłowej.