Multicyklony

Multicyklony
 Spaliny powstałe w wyniku procesu spalania zawierają cząstki stałe, które mogą zostać uwolnione do środowiska. Multicyklon – filtr cząstek stałych – wykorzystywany jest by zredukować emisję cząstek stałych do środowiska.

Multicyklony są instalowane pomiędzy kotłem z gorącą wodą a wentylatorem ciągu.