Ruchoma podłoga

Ruchoma podłoga
Ruchoma podłoga w magazynie biomasy służy do transportu biomasy z magazynu na przenośnik.

Ruchoma podłoga składa się z popychaczy z łopatkami oraz popychacza ramowego przymocowanego do cylindrów hydraulicznych, które z kolei przymocowane są przy pomocy specjalnych zacisków do betonowej podstawy.

Popychacz poruszany jest za pomocą hydro-cylindra w linii prostej. Działanie hydro-cylindra zapewnia napęd hydrauliczny, którego parametry techniczne ustawiane są w zależności od wymiarów ruchomej podłogi.