Przenośniki do podawania paliwa

Przenośniki do podawania paliwa

 

Przenośniki spiralne:

 • Przenośniki spiralne służą do podawania różnego rodzaju strumieni paliwa lub usuwania popiołu.
 • Dostępne w różnych średnicach i długościach.
 • Prosta budowa i łatwość utrzymania.
 • Bezpieczna obsługa.

 

Przenośniki taśmowe:

 • Przenośniki taśmowe służą do podawania strumienia paliwa.
 • Posiadają prostą budowę i mogą działać z trybie wstecznym.

 

Przenośniki zgrzebłowe:

 • Przenośniki zgrzebłowe służą do podawania strumienia paliwa lub popiołu.
 • Możliwość przenoszenia dużej ilości paliwa na większe odległości nie tylko po linii prostej.
 • Możliwość usuwania mokrego popiołu przy pomocy wody.

Urządzenie do dozowania paliw:

 • Dozowanie paliw przy pomocy podajnika spiralnego (do 3.0 MW).

 • Dozowanie paliw przy pomocy popychacza (powyżej 3.0 MW). 

Urządzenia do dozowania paliwa mają na celu dostarczenie luźnego paliwa (wiórów drewnianych, zgniecionej kory) do pieca kotła. Paliwo dostarczane jest przez przenośnik spiralny. Zbiornik mechanizmu napełniany jest przy pomocy przenośnika lub inną drogą.