Przednie piece z ruchomymi rusztami

Przednie piece z ruchomymi rusztami
KOMFORTS produkuje przednie piece z ruchomymi rusztami o zakresie wydajności od 500 kW do 12.5 MW (na jednostkę).

Przednie piece z ruchomymi rusztami wykorzystywane są dla kotłów z gorącą wodą działających w systemach grzewczych.

Stosowane paliwo: zrębki drzewne, wióry, kora, torf zbrylony, torf mielony oraz mieszanka wiórów drewnianych, pelety drewniane, pelety torfowe.

Proces spalania jest w pełni regulowany i sterowany automatycznie.

Maksymalny wymiar paliwa: 50 mm x 40 mm x 10 mm.

Przedni piec z ruchomymi rusztami zaopatrzony jest w podajnik paliwa, system hydrauliczny, wentylatory powietrza procesowego, przewody powietrza.

Ściana ceglana przedniego pieca wykonana jest z cegieł szamotowych.

Piece KOMFORTS zaprojektowane są do spalania mieszanki sprasowanej biomasy i biomasy o wilgotności 10-60%.

Paliwo:

  • wióry drewniane, wióry, kora;
  • torf zbrylony, torf mielony;
  • pelety drewniane, pelety torfowe.