Automatiikka

KOMFORTS kehittää, kunnostaa ja valmistaa eri polttoainelajeille (sahapuru, hake, kuori) tarkoitettujen kattilalaitosten automaattisia ohjausyksiköitä. Ohjausjärjestelmien avulla voidaan ohjata ja valvoa kaikkia prosesseja polttoainevarastosta aina savukaasulauhduttimen saakka.

Ohjelmointi- ja suunnittelutyötä hoitavat insinöörit, jotka voivat asentaa automaattiset ohjauslaitteet myös vanhaan kattilalaitokseen. Automaattisia ohjausyksiköitä valmistetaan EU:n direktiivien mukaisesti.

Ohjauspaneelin mitat ja toiminnot suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Ohjauspaneeli näyttää laitteiden reaaliaikaisen ajotilan ja säilyttää muistissa kaikki ajotiedot. Kielten valintamahdollisuus. Ohjelmoidussa ohjauspaneelissa on moniasteinen suojaus.

Internet-yhteys mahdollistaa laitteiden järjestelmien etäsäädön KOMFORTS:in asiantuntijoiden toimesta.