Liikkuvilla viistoarinoilla varustetut polttimet

Liikkuvilla viistoarinoilla varustetut polttimet
KOMFORTS tarjoaa liikkuvilla viistoarinoilla varustettuja polttimia teholuokissa 500 kW-12,5 MW (yhtenä yksikkönä).

Liikkuvilla viistoarinoilla varustetut polttimet ovat tarkoitettu käytettäviksi yhdessä kuumavesikattiloiden kanssa.

Käytettävät polttoaineet: hake, sahanpuru, kuori, palaturve, jyrsinturpeen ja hakkeen seos.

Palaamisprosessien ohjus ja valvonta tapahtuvat automaattisesti.

Hakkeen maksimikoko on 50mm х 40mm х 10mm.

Liikkuvilla viistoarinoilla varustetun polttimen kokoonpanoon kuuluvat polttoaineen syöttökoneikko, hydrauliikka, ilmansyöttöpuhaltimet ja ilmakanavat.

Poltin on muurattu kuumankestävällä shamottitiilellä, eristetty kivivillalla ja verhoiltu maalatulla aaltopellillä.

KOMFORTS:in polttimet ovat tarkoitettu murskatulle biomassalle ja biomassan seoksille, joiden kosteus on 10-60%.

Polttoaine:

  • hake, sahanpuru, kuori;
  • palaturve, jyrsinturve;
  • puupelletit, turvepelletit.